Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu
 • slide1
 • slide2

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego,

poniżej prezentujemy najważniejsze, aktualizowane informacje dotyczące zajęć z chirurgii dziecięcej  - 5 rok, wydział lekarski, przedmiot obowiązkowy:

Pilne ogłoszenia!

 • w semestrze I (zimowym) odbywa się 5 zajęć
 • harmonogram zajęć (stale aktualizowany - legenda: PL/ED - wydział, @ - obecnie nie ma znaczenia, ppok/ob_i_krw/... - skrót tematu, następnie nazwisko prowadzących, następnie podrupy studenckie
 • w semestrze II (letnim) odbywają się 4 zajęcia
 • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, można ją odrobić jedynie podczas konsultacji u Adiunkta dydaktycznego - przygotowanie na podstawie zagadnień z prezentacji i odpowiedź na 2 pytania z tematu, na którym byliście Państwo nieobecni. Konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek poniedziałek od 9:00 do 10:00 oraz 12:00 do 13:00 - online przez Microsoft Teams (ten sam Zespół jak do zajęć, a kanał "Consultation / Konsultacje"). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i nowe ustalenia, nie ma możliwości odrabiania zajęć z innymi grupami,
 • na ostatnich zajęciach odbywa się zaliczenie przedmiotu i obejmować będzie wiedzę z tematów poruszanych na zajęciach,
 • prezentacje - semestr I: 1, 2, 3, 4 | semestr II: 1, 2, 3, 4
 • zajęcia odbywają się wg Programu nauczania oraz Regulaminu dydaktycznego,
 • studenci i prowadzący są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Mateusz Palczewski
adiunkt dydaktyczny


Dir English Division and Erasmus Students,

 

crucial, constantly updated information about "Pediatric surgery" classes in our Clinic in 2020-2021 academic year:

LATEST ANNOUNCEMENSTS!

 • information for English Division and Erasmus Students:: 08/01/2021: since 07/01/2021 all classes of obligatory "pediatric surgery" course will be held with direct contact with teacher in our Clinic at Borowska 213 Street, Wrocław (5th floor - please click here to see where you should gather). Classes that were skipped should be make up - more details on groups emails.

 • ED optional courses are conducted by dr Justyna Łuczak and she provides details

 • Information about Microsoft Teams (Team name: Pediatric Surgery and Urology Department, WMU). Here is a link to our Team. Join a Team in advance as it requires us to accept you as a member of team.
 • we are having 5 classes per semester
 • schedule (constantly updated, last update) - legend: PL/ED - division, @ - doesn't inform currently about anything, GI/acu/che/... - topic abbreviations, next teachers surnames, next students subgroups
 • in case of justified absence, you have to make up your classes on consultation - every Monday from 9:00 to 10:00 and from 12:00 to 13:00 on Microsoft Teams - when you join our team you will see a "Consultation / Konsultacje" channel on the list). To make up missing class, you will be asked with two questions from topic that you have missed (here we will link the presentations in next weeks). Due to all circumstances there is no possibility to make up missing classes with other groups.
 • credit will take place on last classes and will be based on the topics from classes
 • presentations links: SEM I: 1, 2, 3, 4 | SEM II: 1, 2, 3, 4
 • program and literature
 • Students and teachers are required to comply with all current, established sanitary and epidemiological recommendations.

Regards,

Mateusz Palczewski, MD, PhD
Didactic Supervisor

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(nowa lokalizacja!)

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław, Polska
kcdusk4

 

WAŻNE STRONY

 

Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej

 

 

Zarosnięcie Przełyku - portal