Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu
 • slide1
 • slide2

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego,

poniżej prezentujemy najważniejsze, aktualizowane informacje dotyczące zajęć z chirurgii dziecięcej  - 5 rok, wydział lekarski, przedmiot obowiązkowy:

Pilne ogłoszenia!

- DZIŚ (26.10.2020) nie odbędzie się fakultet z "urologii dziecięcej" w związku z brakiem odpowiedniej liczby chętnych. Jeśli jesteście Państwo nadal chętni, proszę o ponowne zapisy (nawet jeśli byliście zapisani) i postąpienie zgodnie z informacją na tej stronie.

- od 20.10.2020 do odwołania, wszystkie zajęcia w tutejszej Katedrze będą odbywać się wyłącznie ON-LINE

- od poniedziałku 19.10.2020 wszystkie zajęcia prowadzimy przy pomocy Microsoft Teams. Stworzyliśmy specjalny zespół, który nazywa się "Pediatric Surgery and Urology Department, WMU". Tutaj link. Prosimy o dołączanie do zespołu z wyprzedzeniem - wymaga to jeszcze od nas manualnego potwierdzenia Państwa dołączenia.

 • w semestrze I (zimowym) odbywa się 5 zajęć - zajęcia numer 1., 2. i 5. odbywają się on-line (Microsoft Teams: Pediatric Surgery and Urology Department, WMU), a 3. i 4. stacjonarnie w Klinice - USK, ul. Borowska 213, piętro 5. (pod tym linkiem oznaczono (1) obszar, w którym można oczekiwać na zajęcia oraz (2) salę odpraw na której zajęcia się rozpoczynają),
 • harmonogram zajęć (stale aktualizowany ostatnia aktualizacja: 28.09.2020) - legenda: PL/ED - wydział, @ - jeśli widnieje, oznacza zajęcia zdalne, ppok/ob_i_krw/... - skrót tematu, następnie nazwisko prowadzących, następnie podrupy studenckie
 • w semestrze II (letnim) odbywają się 4 zajęcia -  zajęcia numer 1 i 4 odbywają się on-line, a 2 i 3 stacjonarnie w Klinice,
 • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, można ją odrobić jedynie podczas konsultacji u Adiunkta dydaktycznego - przygotowanie na podstawie zagadnień z prezentacji i odpowiedź na 2 pytania z tematu, na którym byliście Państwo nieobecni. Konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek poniedziałek od 9:00 do 10:00 oraz 12:00 do 13:00 - online przez Microsoft Teams (ten sam Zespół jak do zajęć, a kanał "Consultation / Konsultacje"). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i nowe ustalenia, nie ma możliwości odrabiania zajęć z innymi grupami,
 • na ostatnich zajęciach odbywa się zaliczenie przedmiotu i obejmować będzie wiedzę z tematów poruszanych na zajęciach,
 • prezentacje - semestr I: 1, 2, 3, 4 | semestr II: 1, 2, 3, 4
 • zajęcia odbywają się wg Programu nauczania oraz Regulaminu dydaktycznego,
 • studenci i prowadzący są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Mateusz Palczewski
adiunkt dydaktyczny


Dir English Division and Erasmus Students,

 

crucial, constantly updated information about "Pediatric surgery" classes in our Clinic in 2020-2021 academic year:

LATEST ANNOUNCEMENSTS!

- since October 20th until further notice all classes in our Clinic are held only ON-LINE,

- since October 19th we have moved to Microsoft Teams (Team: Pediatric Surgery and Urology Department, WMU). Here is a link to our Team. Join a Team in advance as it requires us to accept you as a member of team.

 • we are having 5 classes per semester. Classes number 1., 2., 5. will be performed on-line (Microsoft Teams: Pediatric Surgery and Urology Department, WMU) and classes 3. and 4. will be in Clinic - University Clinical Hospital, Borowska 213, 5th floor (here you can find (1) suggested awaiting area and (2) room where classes are starting)
 • schedule (constantly updated, last update: 28.09.2020) - legend: PL/ED - division, @ - online classes through Microsoft Teams (otherwise in Clinic), GI/acu/che/... - topic abbreviations, next teachers surnames, next students subgroups
 • in case of justified absence, you have to make up your classes on consultation - every Monday from 9:00 to 10:00 and from 12:00 to 13:00 on Microsoft Teams - when you join our team you will see a "Consultation / Konsultacje" channel on the list). To make up missing class, you will be asked with two questions from topic that you have missed (here we will link the presentations in next weeks). Due to all circumstances there is no possibility to make up missing classes with other groups.
 • credit will take place on last classes and will be based on the topics from classes
 • presentations links: SEM I: 1, 2, 3, 4 | SEM II: 1, 2, 3, 4
 • program and literature
 • Students and teachers are required to comply with all current, established sanitary and epidemiological recommendations.

Regards,

Mateusz Palczewski, MD, PhD
Didactic Supervisor

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(nowa lokalizacja!)

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław, Polska
kcdusk4

 

WAŻNE STRONY

 

Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej

 

 

Zarosnięcie Przełyku - portal